Browsing Category

Մարիանա Պէրթիզլեան Ղազարեան

ԳրաԴաշտ Մարիանա Պէրթիզլեան Ղազարեան

․․․ Բարձունքին

Տունը լերան բարձունքին, անտառի մէջ է, ուր լոյսը անտառային գաղտնի դռնէն ճեղք մը գտած, յորդած է գոյացնելու դափնիի ծառերով շրջապատուած գիւղական փոքրիկ գոյութիւնը՝ տնակը։ Բարակ կածան մը դուրս կուգայ լերան խորքէն միանալու տնակին։ Ուրցի բոյրը ամէնուրեք կը տարածուի՝ արբեցնելով շրջակայ տարածութիւնը։ Ծառերու խեղդուած պատրանքներուն…

05.06.2020
ԳրաԴաշտ Մարիանա Պէրթիզլեան Ղազարեան

Քանի որ այլեւս ժամանակ չունէին իրենց կօշիկները հագուելու (ՀալԷպ)

Ու ես ամանորեայ սեղան պատրաստած, պայծառ արեւին տակ նստած` կը սպասեմ, որ գան հարազատներ` անվերադարձ մեկնած մեր տեսադաշտէն եւ հարազատներ` հեռացած հեռու, հորիզոններէն անդին: Կը կանչեմ զանոնք իրենց անուններով, որ գան, ձայն կու տամ, որ հաւաքուինք մեր օրհներգութիւնը սկսելու… Ո՛չ եկող կայ, ո՛չ շշուկ.…

17.09.2019