Browsing Category

Սաթենիկ Մկրտչյան

ԳրաԴաշտ Սաթենիկ Մկրտչյան

Սաթենիկ Մկրտչյան․ Ընտրյալը

Երբ նա արդեն մե՜ծ՝ երրորդ դասարանցի մի մեծ տղա էր, ամառվա կեսին գլուխը գլխաշորով ծածկած՝ տանից դուրս եկող տատին ասել էր. -Տատ ջան, կարելի՞ է՝ ես էլ քեզ հետ գամ: -Իհա՛րկե, բալես,- քնքշանքով պատասխանել  էր տատը,- իհա՛րկե, մանավանդ որ, ինձ անվտանգ կանցկացնես խաչմերուկները: Կարող…

20.10.2020