Արամ Ալավերդյան Արցախ ԼուսաԳիր

Արամ Ալավերդյան, Խաչենի լեռներ

16.11.2019
Ճիլոտ
Ճիրակն
Ճոխտակ Քերծ
Թախտասար
Եշլատեղ
Խաչեն
Քառսունկույս (Կըրխկըզ)
Սալկոտ
Ճիրակնա Ծյոր
Կաչաղակաբերդ (Սղսղան)
Թարխանաբերդ 
Ճիրակնա Ծյոր
Կոթաքար
Ղուջուղուրդ
Պինածյոր
Կոթաքար
Խաչեն
Փափախ Քերծ

No Comments

Leave a Reply