Դավիթ Մովսիսյան ԼուսաԳիր

Եգիպտական պատկերներ

13.08.2019
Վայելքին մոտ
Ճանապարհ գետով
Օազիս, կեսօր
Օազիս, երեկո
Օազիս, գիշեր
Երեք բնավիճակ
Ծաղիկներէն յուշիկ թերթեր կը թափէ…
Ծաղկած տուն
Մարջան. նահանջող Կարմիր ծովի ընծան
Այստեղ ծխելը վնասակար չէ

Լուսանկարները՝ Դավիթ Մովսիսյանի

No Comments

Leave a Reply