ՄշակութաԳիծ ՀՀ Լեզվի կոմիտե

Ինչպես են «արտահայտվում» կենդանիները

01.02.2021

Բառաչել — կով, եզ, ցուլ

Մկկալ — այծ

Մայել — ոչխար

Խռխռալ, խռնչալ — խոզ

Խրխնջալ, վրնջալ — ձի

Զռալ — ավանակ

Մռնչալ — վայրի գազաններ՝ առյուծ, վագր, արջ և այլն

Մլավել, մռլտալ, մռմռալ — կատու

Հաչել, կլանչել, կաղկանձել — շուն

Ոռնալ – գայլ

ՀՀ լեզվի կոմիտե

No Comments

Leave a Reply